התקנים לחדר נקי

2019-12-05T08:50:57+02:00

התקנים לחדר נקי לאחר שיש בידנו את מיקום ושטח החדר הנקי נגדיר את רמת הנקיון הנדרשת, הלחות והטמפרטורה , כמו כן נגדיר את דרישות התאורה. התקנים הדרושים ( קריטריונים) בודקים שממוצע ריכוז החלקיקים  בכל נקודה בחדר לא תעלה על המותר.     רמת הנקיון נקבעת לפי המוצר, כאשר התקנים המובילים לפיהם יוקם החדר , וגם [...]