תאור הפרויקט

עבודות גמר בחדרי ייצור תרופות בזמן המפעל פעיל, שטח הפרויקט כ 600 מ"ר.