תאור הפרויקט

תכנון וביצוע צנרת מים תהליכית במעגל סגור כולל נקודות שימוש בריטוח אורביאלי ומסמכי תיעוד.

מפעל Jerusalem pharma