תאור הפרויקט

בית מלון ספא כנען צפת

פרויטק של קופת חולים מאוחדת

ביצוע עבודות גמר בשטח של 2000 מ"ר.

זמן ביצוע: 3 חודשים

משרד ניהל ופיקוח: ניצן אימבן