תאור הפרויקט

חדר בידוד לחולי שחפת בכפיה, בית חולים שמואל הרופא

בניה והסמכה חדר בידוד בתת לחץ כולל מערכות אינסולציה, חשמל ומיזוג.

מתכנן: פול גנות

משרד פיקוח: ערן אויחנבוים