שירותי החברה

חברתינו מציעה שלושה שירותים עיקריים: 

חדרים נקיים

אספקת ציוד

עבודות גמר